تا به الان که دیگه وارد ۲۳ سالگی شدم  همیشه سعی کردم شاد باشم به دیگران انرژی بدم تو سختیا کم نیارم ولی مشکلی که الان دارم  به مغزم مربوطه 
من همچنان آدم شادیم همون نسیم قبل ,ولی یه چیزایی با منطقم دیده هام و همه ی چیزای دیگه چور در نمیاد ولی تو این روزا اینم حل میکنم تا هم خودم هم عزیزای زندگیم شاد تر باشن 
شب خوش :)