امروز بعد از گذشت دو سال که تصمیم به گرفتن گواهی نامه کرده بودم , رفتمو ثبت نام کردم 

تو انتخاب آموزشگاه نزدیک بودن به محل کارمو ملاک قرار دادم و انتخاب کردم

حالا از فردا کاراش شروع میشه خیلی تجربه ی خوبیه و فکر می کنم زمان مناسبی هم اقدام کردم 

الیته دلگرمی های همسرم خیلی بهم انرژی دادو و تردیدمو کنار زد

حتما هر جلسه میامو براتون تعریف میکنم که چه سوتیایی دادم

شایدم سوتی ندم ولی کلا باحال خواهد بود