این روزا به این نتیجه رسیدم که نقشه راهم دستم نبوده 
خیلی مهمه که نقشه محله ی خودت دستت باشه و مسیرتو پیدا کنی
حالا منم دارم نقشه ی راهمو پبدا میکنم
گاهی خودتو از دور نگاه کن ببین کجا داری میری!!!