یعنی من حدود یک ماهه در حال گشتنم دنبال یک مکان ورزشی 

از پرس و جو از آشنایان تا جستجو تو اینترنت

یعنی تو این شهر به این بزرگی یه خانم شاغل نمیتونه بعد ساعت کاریش یه بدمینتون بازی کنه؟؟؟!!!!!

ما که تو پایتختیم اوضاعمون اینه وای به حال شهرستانا

آدم کفرش در میاد

پس چی کار میکنن این مسئولین فداکار فرهنگی ورزشی!!!!!!!!