در جریان دوست عزیزم اسکالا هستید

دوستیمون خیلی بیشتر شد در طول این دو ماه یه جورایی برای آیندم کنارش برنامه ریزی کردیمو خلاصه به یه توافقاتی رسیدیم

خیلی باهاش حال میکنم یه جورایی بلد چجوری منو درگیر کنه و با خودش به جاهای خوب خوب ببره

بازم براتون میگم از این رفیق جذابم.